Mắm cá cơm ủ chum 18 tháng

45,000

Thông tin sản phẩm


 Giá trên là chai 0,5 lít

0966 390 256 - 0966 082 158