Nhộng tiên

660,000

Thông tin sản phẩm


 Giá mua 5 kg : 660.000 đ

 Giá mua 3 kg : 720.000 đ

 Giá mua 1 kg : 770.000 đ

Hàng có sau khoảng 12 giờ

0966 390 256 - 0966 082 158