Ốc suối

150,000

Thông tin sản phẩm


 Giá mua 5 kg : 150.000 đ

 Giá mua 3 kg : 170.000 đ

 Giá mua 1 kg : 190.000 đ

Hàng đặt có sau khoảng 12 giờ .

0966 390 256 - 0966 082 158