mắm cá cơm ủ chum 24 tháng

60,000

Thông tin sản phẩm


 Giá trên là chai 0.5 lít

0966 390 256 - 0966 082 158