Hải sản khô biển đông

Sa-sung-thuong-hang
Muc-8-con-kg

Mực 8 con/kg

1,150,000

Tom-non-loai-1
Ca-chi-vang

Cá chỉ vàng

220,000

Muc-50-60-con-kg
0966 390 256 - 0966 082 158