Trứng kiến- Bọ xít Tây bắc

Nhong-Sau-Thong-tuoi
Nhong-Sau-tre
Bo-xit-non

Bọ xít non

48,000

Trung-kien-tuoi
0966 390 256 - 0966 082 158