Rau lủi


Giá bán: 45000
Giá bán: 45.000 vnđ

Giá trên cho 1kg


Sản phẩm cùng loại


Rau bò khai

Rau bò khai

Giá: 70.000 VNĐ
Rau dớn rừng

Rau dớn rừng

Giá: 170.000 VNĐ
Rau ngót rừng

Rau ngót rừng

Giá: 170.000 VNĐ
Rau càng cua

Rau càng cua

Giá: 0 VNĐ
Rau tầm bóp

Rau tầm bóp

Giá: 0 VNĐ
Rau tiến vua

Rau tiến vua

Giá: 350.000 VNĐ
Rau lủi

Rau lủi

Giá: 45.000 VNĐ
Rau mầm đá

Rau mầm đá

Giá: 55.000 VNĐ
Rau đọt choại

Rau đọt choại

Giá: 0 VNĐ
Lá giang (lá nồm)

Lá giang (lá nồm)

Giá: 0 VNĐ
Rau sao nhái

Rau sao nhái

Giá: 95.000 VNĐ
lvylmqbfiwteumpb
SanPham
lhojfmnrkannvwbx
lum57fskdm2egelo