Rau dớn rừng


Giá bán: 170000
Giá bán: 170.000 vnđ
  • Giá mua 5 kg rau rơn rừng : 170.000 đ
  •  Mua 3 kg : 220.000 đ
  •  Mua 1 kg : 270.000 đ
  • Hàng đặt trước không có sẵn bạn nhé
  • Rau dớn rừng chỉ khai thác được tháng 2 và 3 âm

Sản phẩm cùng loại


Rau bò khai

Rau bò khai

Giá: 70.000 VNĐ
Rau dớn rừng

Rau dớn rừng

Giá: 170.000 VNĐ
Rau ngót rừng

Rau ngót rừng

Giá: 170.000 VNĐ
Rau càng cua

Rau càng cua

Giá: 0 VNĐ
Rau tầm bóp

Rau tầm bóp

Giá: 0 VNĐ
Rau tiến vua

Rau tiến vua

Giá: 350.000 VNĐ
Rau lủi

Rau lủi

Giá: 45.000 VNĐ
Rau mầm đá

Rau mầm đá

Giá: 55.000 VNĐ
Rau đọt choại

Rau đọt choại

Giá: 0 VNĐ
Lá giang (lá nồm)

Lá giang (lá nồm)

Giá: 0 VNĐ
Rau sao nhái

Rau sao nhái

Giá: 95.000 VNĐ
lvylxnrlkvxubkw6
SanPham
lhojfmnrkannvwbx
lum57fskdm2egelo