Sản phẩm đang có tại cửa hàng


Rau mầm đá

Rau mầm đá

Giá: 55.000 VNĐ
Rau mầm đá

Rau mầm đá

Giá: 55.000 VNĐ
Rau sao nhái

Rau sao nhái

Giá: 95.000 VNĐ
Lá giang (lá nồm)

Lá giang (lá nồm)

Giá: 0 VNĐ
Rau đọt choại

Rau đọt choại

Giá: 0 VNĐ
Rau lủi

Rau lủi

Giá: 45.000 VNĐ
Rau tầm bóp

Rau tầm bóp

Giá: 0 VNĐ
Rau càng cua

Rau càng cua

Giá: 0 VNĐ
Rau ngót rừng

Rau ngót rừng

Giá: 170.000 VNĐ
Rau dớn rừng

Rau dớn rừng

Giá: 170.000 VNĐ
Rau bò khai

Rau bò khai

Giá: 70.000 VNĐ
Nhộng sâu thông tươi

Nhộng sâu thông tươi

Giá: 54.000 VNĐ
Trứng kiến tươi

Trứng kiến tươi

Giá: 79.000 VNĐ
Thảo quả

Thảo quả

Giá: 0 VNĐ
Mắm tôm sao biển Ba Làng

Mắm tôm sao biển Ba Làng

Giá: 70.000 VNĐ
Mắm cá cơm ủ chum 3 năm

Mắm cá cơm ủ chum 3 năm

Giá: 75.000 VNĐ
Nước mắm cốt cá mực

Nước mắm cốt cá mực

Giá: 152.500 VNĐ
Nước mắm cốt cá thu

Nước mắm cốt cá thu

Giá: 102.500 VNĐ
Chắt cá cơm

Chắt cá cơm

Giá: 0 VNĐ
Mắm quyền

Mắm quyền

Giá: 0 VNĐ
Mắm cá thu

Mắm cá thu

Giá: 0 VNĐ
Mắm ngon

Mắm ngon

Giá: 0 VNĐ
Mực 8 con / kg

Mực 8 con / kg

Giá: 1.150.000 VNĐ
Về ngoại lấy rượu

Về ngoại lấy rượu

Giá: 45.000 VNĐ
Dòng truyền thống

Dòng truyền thống

Giá: 0 VNĐ
Sâm đất 140

Sâm đất 140

Giá: 584.000 VNĐ
Ba kích rừng 59

Ba kích rừng 59

Giá: 958.000 VNĐ
Sâm cau Tây Bắc số 20

Sâm cau Tây Bắc số 20

Giá: 540.000 VNĐ
Đinh lăng 15 năm số 127

Đinh lăng 15 năm số 127

Giá: 4.870.000 VNĐ
Sâm xuyên đá số 68

Sâm xuyên đá số 68

Giá: 579.000 VNĐ
Sâm bố chính 131

Sâm bố chính 131

Giá: 600.000 VNĐ
Bạch mã pín 117

Bạch mã pín 117

Giá: 1.124.000 VNĐ
Bạch mã pín 118

Bạch mã pín 118

Giá: 1.124.000 VNĐ
Minh mạng thang - tắc kè 156

Minh mạng thang - tắc kè 156

Giá: 4.700.000 VNĐ
Sâm đất 137

Sâm đất 137

Giá: 346.000 VNĐ
Đinh lăng 30 năm số 120

Đinh lăng 30 năm số 120

Giá: 7.500.000 VNĐ
Sâm bố chính 129

Sâm bố chính 129

Giá: 0 VNĐ
Thất diệp nguyên cây

Thất diệp nguyên cây

Giá: 5.820.000 VNĐ
Thất diệp nhất chi hoa

Thất diệp nhất chi hoa

Giá: 3.700.000 VNĐ
Bạch mã pín

Bạch mã pín

Giá: 0 VNĐ
Đinh lăng 30 năm số 122

Đinh lăng 30 năm số 122

Giá: 7.900.000 VNĐ
Huyền sâm 93

Huyền sâm 93

Giá: 516.000 VNĐ
Sâm quy đá 81

Sâm quy đá 81

Giá: 532.000 VNĐ
Lan kim tuyến loại I

Lan kim tuyến loại I

Giá: 3.894.000 VNĐ
Lan kim tuyến loại 2

Lan kim tuyến loại 2

Giá: 1.320.000 VNĐ
Ba kích khai thác rừng

Ba kích khai thác rừng

Giá: 1.165.000 VNĐ
Ba kích trồng

Ba kích trồng

Giá: 758.000 VNĐ
Cát sâm - sâm sắn 35

Cát sâm - sâm sắn 35

Giá: 764.000 VNĐ
Rượu sim rừng

Rượu sim rừng

Giá: 0 VNĐ
Rượu táo mèo

Rượu táo mèo

Giá: 0 VNĐ
Sâm cau Tây Bắc

Sâm cau Tây Bắc

Giá: 0 VNĐ
Tắc kè núi

Tắc kè núi

Giá: 0 VNĐ
Bìm bịp lửa

Bìm bịp lửa

Giá: 0 VNĐ
Nhục thung dung

Nhục thung dung

Giá: 0 VNĐ
Rượu me rừng

Rượu me rừng

Giá: 0 VNĐ
Táo mèo khô

Táo mèo khô

Giá: 110.000 VNĐ
Tam thất bắc

Tam thất bắc

Giá: 2.200.000 VNĐ
Lá trầm gửi gạo

Lá trầm gửi gạo

Giá: 300.000 VNĐ
Sâm quy đá rừng sapa

Sâm quy đá rừng sapa

Giá: 250.000 VNĐ
Thất diệp nhất chi hoa

Thất diệp nhất chi hoa

Giá: 2.500.000 VNĐ
Hạt chuối hột rừng

Hạt chuối hột rừng

Giá: 270.000 VNĐ
Củ dòm

Củ dòm

Giá: 150.000 VNĐ
Sâm cau chùm Tây Bắc

Sâm cau chùm Tây Bắc

Giá: 350.000 VNĐ
Sâm cau tươi

Sâm cau tươi

Giá: 0 VNĐ
Nhung hươu

Nhung hươu

Giá: 0 VNĐ
Nhân sâm tươi

Nhân sâm tươi

Giá: 0 VNĐ