Tắc kè hoang dã núi Tây Thiên 86


Giá bán: 4700000
Giá bán: 4.700.000 vnđ

Bình số   86 ( khách đã đặt )

 

Tắc kè tươi núi   7 con 

Thập toàn đại bổ   1 thang

Rượu nếp 47 độ Vol   11.2 lít

Bình trụ cao cấp MADEIN VIET NAM 

   Tác dụng

Bồi bổ cơ thể

Bổ thận tráng dương

             Trọng lượng bình 

              Ngày sinh 23/6/2017

                          Tắc kè hoang dã Tây thiên anh em sán rìu bắt

                     7 em to khủng đã đủ, hôm nay đã vào bình 23/6/2017

                             Bình 18 lít / 7 tắc kè núi / nhiều vị thuốc bắc


Sản phẩm cùng loại


lwiopzasa823khii
SanPham
ltqzr3iz58vjyj3i
ludmu2t6d0f73crp