Ba kích trồng


Giá bán: 758000
Giá bán: 758.000 vnđ

Bình số   52   53   54

 Ba kích trồng

 Bình 4.5 lít

 Ba kích 0.5 kg

 Rượu nếp 3.7 lít

 Tổng trọng lượng 7.4 kg

 

                             Lưu hành nội bộ

                                                    Ba kích nhân dân trồng củ to mập, đều củ


Sản phẩm cùng loại


lwiyg121eafwmbda
SanPham
ltqzr3iz58vjyj3i
ludmu2t6d0f73crp