Tắc kè núi


Giá bán: Liên hệ

Tắc kè anh em dân tộc bắt trong núi Hòa bình, mình nhập luôn.

 Vào bình ngày 25/4/2017.

Giá 2.900 / bình 18 lít / 7 con Tắc kè núi cỡ nhỏ.

 ( Đã về với chủ tại Hà nội )


Sản phẩm cùng loại


lwizewx32d0yrf69
SanPham
ltqzr3iz58vjyj3i
ludmu2t6d0f73crp