Cầy, Dúi, Nhái đồng, chim sẻ

Soc-bong

Sóc bông

57,000

Chon-huong-
Dui

Dúi

85,000

Nhai-dong-kho
Nhai-dong-tuoi
Chim-se-tuoi
0966 390 256 - 0966 082 158