Cầy, Dúi, Nhái đồng, chim sẻ

Soc-bong

Sóc bông

570,000

Chon-huong-

Chồn hương

1,650,000

Dui

Dúi

850,000

Nhai-dong-kho
Nhai-dong-tuoi
Chim-se-tuoi
0966 390 256 - 0966 082 158